Dyszle przyczepy centralnoosiowe

Jakość, która przynosi korzyści

Dyszel BPW jest dyszlem sztywnym do przyczep centralnoosiowych przeznaczonym do montażu bezpośrednio do ramy przyczepy. Do przyczep o DMC w zakresie 6 do 24 ton, jest solidnym zespołem do transportu konwencjonalnego.

Dyszel sztywny mocowany do ramy pojazdu zapewnia połączenie z ciągnikiem. Przenosi siły poziome (uciągu i hamowania) a także część obciążeń pionowych (ciężaru i sił bezwładności przy hamowaniu).