Obrotnice

To oznacza, że możesz skręcić, gdzie zechcesz

Sztywna pierwsza oś przyczepy obrotnicowej jest kierowana sworzniem ciągnika poprzez dyszel i obrotnicę. Obrotnica stanowi połączenie pomiędzy ramą przyczepy i sworzniem. Obrotnice BPW są zasadniczo dwurzędowe (dwa rzędy rowków, a w nich kulek łożyskowych). To specjalne rozwiązanie zapewnia większą nośność i mniejsze zużycie elementów, czyli większą żywotność.

Zalety obrotnic BPW:

Optymalne przenoszenie obciążeń.

Obrotnice BPW mają wewnątrz jedno łożysko pionowe i jedno poziome. Pionowe obciążenie jest przenoszone przez rząd o większej średnicy bieżni, poziome przez rząd kulek w bieżni o średnicy mniejszej. Obciążenia złożone, powstające przy hamowaniu i jeździe po łuku, są przenoszone przez oba rzędy kulek w odpowiednich proporcjach. Kołnierze dolny i górny pozostają zawsze w płaszczyznach równoległych i równo odległych od siebie.

Absolutna niezawodność funkcjonalna

Konstrukcja obrotnic gwarantuje największe możliwe bezpieczeństwo, ponieważ siły poziome i pionowe są przenoszone przez dwa niezależne rzędy łożysk. Materiały użyte do budowy obrotnicy oraz technologia wykonania gwarantują najwyższą jakość. Zespoły obrotnicy wykonane są z wysoko wytrzymałej stali formowanej na zimno, spawane doczołowo i obrabiane cieplnie. Obrotnice mogą być stosowane nawet w ekstremalnie trudnych warunkach.

Ekonomia poprzez długie przebiegi między obsługowe

Obrotnice BPW gwarantują minimalny czas przestojów poprzez długie przebiegi między obsługowe.

Łożysko pionowe zabezpiecza łożysko poziome.
Przestrzeń wewnątrz obrotnicy jest zabezpieczona przed kurzem i brudem przez trwałe uszczelnienia labiryntowe. Wszystko to razem zapewnia bardzo dużą żywotność, długie okresy między obsługowe i niskie opory robocze.