Najnowsze

Archiwum

BPW News

listopad 2014

Już od dawna zmiany technologiczne i gospodarcze nie stawiały przed branżą transportową tylu wyzwań co obecnie. Czy zadajecie sobie Państwo pytania, dokąd zmierza branża transportowa dzisiaj i jak będzie wyglądał transport w przyszłości? Czy szukacie Państwo rozwiązań, jak oszczędzać paliwo, redukować koszty oraz zmniejszać lub całkowicie wyeliminować emisję?
Serdecznie zapraszamy: właścicieli flot, osoby zarządzające flotami, mechaników oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką produktów BPW na bezpłatne szkolenia INFOMOBIL 2022, prowadzone w pojeździe pokazowym BPW.
W ramach ciągłego procesu doskonalenia produktu, modyfikacji ulega zawieszenie pneumatyczne BPW „ECO Air”. Wprowadzone zmiany pozwalają zachować cechy modułowości systemu zawieszeń pneumatycznych BPW. Powyższe zmiany dotyczą wspornika miecha, którego fragment zostanie pogrubiony o 5 mm, co będzie wymagało odpowiedniego zwiększenia długości jarzm o 5 mm.
Oświetlenie jest bardzo ważnym elementem wyposażenia pojazdów. Znacząco wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Musi przy tym spełniać szereg wymagań. Wśród nich te najważniejsze to zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi oświetlenia pojazdów (także ADR/GGVS), stałość parametrów, trwałość i estetyka w całym okresie eksploatacji.