Siedziba

BPW Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 205/219
05-092 Łomianki

tel. 22 751-77-97
fax 22 751-77-98
bpw.polska@bpw.pl

Zarząd:
mgr inż. Bogusław Sienkiewicz – Prezes

Kapitał zakładowy 15 000 000 PLN
NIP: 118-05-51-304
Regon: 012158513
KRS: 0000151258