Obrotnice

To oznacza, że możesz skręcić, gdzie zechcesz

Sztywna pierwsza oś przyczepy obrotnicowej jest kierowana sworzniem ciągnika poprzez dyszel i obrotnicę. Obrotnica stanowi połączenie pomiędzy ramą przyczepy i sworzniem. Obrotnice BPW są zasadniczo dwurzędowe (dwa rzędy rowków, a w nich kulek łożyskowych). To specjalne rozwiązanie zapewnia większą nośność i mniejsze zużycie elementów, czyli większą żywotność.

Zalety obrotnic BPW:

Optymalne przenoszenie obciążeń

Obrotnice BPW mają wewnątrz jedno łożysko pionowe i jedno poziome. Pionowe obciążenie jest przenoszone przez rząd o większej średnicy bieżni, poziome przez rząd kulek w bieżni o średnicy mniejszej. Obciążenia złożone, powstające przy hamowaniu i jeździe po łuku, są przenoszone przez oba rzędy kulek w odpowiednich proporcjach. Kołnierze dolny i górny pozostają zawsze w płaszczyznach równoległych i równo odległych od siebie.

Absolutna niezawodność funkcjonalna

Konstrukcja obrotnic gwarantuje największe możliwe bezpieczeństwo, ponieważ siły poziome i pionowe są przenoszone przez dwa niezależne rzędy łożysk. Materiały użyte do budowy obrotnicy oraz technologia wykonania gwarantują najwyższą jakość. Zespoły obrotnicy wykonane są z wysoko wytrzymałej stali formowanej na zimno, spawane doczołowo i obrabiane cieplnie. Obrotnice mogą być stosowane nawet w ekstremalnie trudnych warunkach.

Ekonomia poprzez długie przebiegi międzyobsługowe

Obrotnice BPW gwarantują minimalny czas przestojów poprzez długie przebiegi międzyobsługowe.

Łożysko pionowe zabezpiecza łożysko poziome.
Przestrzeń wewnątrz obrotnicy jest zabezpieczona przed kurzem i brudem przez trwałe uszczelnienia labiryntowe. Wszystko to razem zapewnia bardzo dużą żywotność, długie okresy międzyobsługowe i niskie opory robocze.