Miechy dzielone (Kombi-Airbag) stosowane z zawieszeniami Airlight II

Zawieszenia pneumatyczne z dzielonymi miechami umożliwiają podnoszenie pojazdu i wykorzystywane są w przeładunku kolejowym. Oznacza to wykonanie, które musi mieć odpowiednio dobrane komponenty. Umożliwiają one zawieszeniu pneumatycznemu podczas załadunku na wagon kolejowy, bądź rozładunku na podłoże, prawidłowe połączenie i współpracę.

Zawieszenia pneumatyczne z dzielonymi miechami umożliwiają podnoszenie pojazdu i wykorzystywane są w przeładunku kolejowym. Oznacza to wykonanie, które musi mieć odpowiednio dobrane komponenty. Umożliwiają one zawieszeniu pneumatycznemu podczas załadunku na wagon kolejowy, bądź rozładunku na podłoże, prawidłowe połączenie i współpracę.

Dzięki odpowiednio dobranym zespołom części (wspornik zawieszenia, amortyzator) ogranicza się możliwy do uzyskania skok zawieszenia pneumatycznego. Amortyzator pełni w tym przypadku szczególną funkcję ograniczającą dalszy skok zawieszenia.

Powoduje to, że podczas podnoszenia naczepy dźwigiem oś wychyli się do dołu, ale nie przekroczy kąta krytycznego.

Już dziś wszystkie te specjalne wykonania zawieszeń sprawdzane są pod kątem możliwości ograniczenia wychylenia, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zawieszenia podczas eksploatacji.

 

Również w przyszłości, szczególnie w ramach wprowadzania do programu zawieszeń pneumatycznych Airlight II z okrągłą belką osi, musimy na to zwracać uwagę. Może oznaczać to możliwość zmiany dla dotychczasowych kombinacji zespołów np. wsporników zawieszenia czy amortyzatorów. Każda przebudowa zawieszenia musi zostać wcześniej sprawdzona i dopuszczona przez BPW.

Zasada ta będzie obwiązywać dla wszystkich zawieszeń Airlight II z okrągłą belką osi w kombinacji z poniższymi miechami: