Modyfikacja zawieszeń pneumatycznych ECO Air

W ramach ciągłego procesu doskonalenia produktu, modyfikacji ulega zawieszenie pneumatyczne BPW „ECO Air”. Wprowadzone zmiany pozwalają zachować cechy modułowości systemu zawieszeń pneumatycznych BPW. Powyższe zmiany dotyczą wspornika miecha, którego fragment zostanie pogrubiony o 5 mm, co będzie wymagało odpowiedniego zwiększenia długości jarzm o 5 mm.

W ramach ciągłego procesu doskonalenia produktu, modyfikacji ulega zawieszenie pneumatyczne BPW „ECO Air”. Wprowadzone zmiany pozwalają zachować cechy modułowości systemu zawieszeń pneumatycznych BPW. Powyższe zmiany dotyczą wspornika miecha, którego fragment zostanie pogrubiony o 5 mm, co będzie wymagało odpowiedniego zwiększenia długości jarzm o 5 mm.
Nowe, o 5mm dłuższe, jarzma mogą być stosowane ze wspornikami miecha starszego typu. Jednak zmienionej konstrukcji wspornik miecha nie jest kompatybilny z poprzednimi wersjami jarzm – są zbyt krótkie.
Produkcja nowych, dłuższych o 5mm, jarzm rozpocznie się we wcześniejszym etapie (w I kwartale 2022 r.), aby zapewnić zużycie wszystkich zapasów starszych, krótszych jarzm.
Nowe wsporniki miechów będą wprowadzane na rynek nieco później, od II kwartału 2022 roku.
Wprowadzona zmiana nie wpłynie na zakres zastosowań systemu zawieszeń ECO Air. Wszystkie dotychczasowe warianty wsporników miecha i jarzm zostaną wycofane.
Numery kompletacji modułów zawieszeń pozostaną bez zmian.
Nowe komponenty: jarzma i wsporniki miechów, otrzymają nowe numery katalogowe. Przegląd numerów części przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

 

 

Pobierz w pdf