Piszą o nas: BPW AirSave. e-Route 11/2021

Istnieje ścisła zależność między ciśnieniem opon a kosztami eksploatacji: nawet niewielkie obniżenie ciśnienia opon powodują zwiększenie zużycie paliwa i przyspieszone zużycie opon. BPW sprawdziło w praktyce w jakim zakresie inteligentny system kontroli ciśnienia w oponach pozwala oszczędzać. Wspólnie z firmami transportowymi przeprowadzono testy drogowe, które w warunkach rzeczywistych potwierdziły zasadność stosowania systemu AirSave. Najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w zawieszeniach ECO Air sprawiają, że jest ono proste i trwałe, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić 27 kg masy własnej w trzyosiowej naczepie.

https://e-route.pl/archiwum/2021/html/listopad/