Piszą o nas: Wydajność w wielu wymiarach. FleetLOG 05.2023

Zespoły jezdne naczep odpowiadają za bezpieczeństwo i wydajność pojazdów. Osie BPW oraz tworzące je komponenty mogą być przykładem wszechstronnie dopracowanej konstrukcji sprzyjającej redukcji całkowitego kosztu eksploatacji. Od osi wiele się wymaga. Równie ważna jak bezpieczeństwo jazdy jest niska podatność na awarie, trwałość i wygoda obsługi. Oczekiwana jest też niska masa, która dla wielu branż, np. budowlanej jest wymogiem podstawowym, gdyż wprost wpływa na ilość zabieranego jednorazowo ładunku i rentowność transportu.