Wahliwe

Dla dużych nierówności i trudnego terenu

Zawieszenia wahliwe BPW odznaczają się bardzo dużą możliwością pokonywania nierówności poprzez niezależną pracę pomiędzy stronami. Oprócz tego gwarantują jednakową wysokość jazdy dla różnych stanów obciążenia pojazdu. Zawieszenia wahliwe stosuje się zarówno dla warunków eksploatacyjnych On-road jak i Off-road.