AirSave BPW

Zadaniem systemu AirSave BPW jest stałe kontrolowanie i regulowanie ciśnienia powietrza w oponach. W przypadku większych odchyleń ciśnienia w ogumieniu kierowca natychmiast zostaje ostrzeżony. Pozwala to na znaczące zmniejszenie ryzyka wypadku, uniknięcia przestojów, oszczędności paliwa i zmniejszenia emisji Co2 dzięki optymalnemu ciśnieniu w oponach.