Siłowniki hamulcowe BPW

Optymalne współdziałanie poszczególnych elementów układu hamulcowego ma ogromne znaczenie. Siłowniki hamulcowe odgrywają tutaj decydującą rolę, ponieważ muszą zapewnić zasterowanie hamulcami. Siłowniki hamulcowe BPW to kolejny dowód naszego rozległego know-how w zakresie hamulców. Jako dostawca systemów, nasz program dostaw obejmuje siłowniki membranowe i sprężynowe.

• Na ciągłe kontrole jakości wykonania i funkcjonowania składają się: kontrola wymiarów, kontrola ciśnienia luzowania hamulców, test wibracyjny, test odporności na zanieczyszczenia, kontrola niezawodności funkcjonowania z ponad 1 milionem cykli pracy, test odporności na temperatury niskie i wysokie (–40 °C do + 80°C), test siły działania
• Udoskonalone uszczelnienia
• Optymalna ochrona antykorozyjna dzięki zastosowaniu zaawansowanych powłok
• Wysoka trwałość sprężyny siłownika dzięki podwójnym powłokom
• Łatwy montaż dzięki króćcom przyłączeniowym (standard dla hamulców tarczowych)

W siłownikach dla hamulców bębnowych nie jest wymagana zewnętrzna sprężyna odciągająca pomiędzy dźwignią rozpieraka i wspornikiem mocującym.