Osie niehamowane

Osie niehamowane z pełnym i drążonym korpusem

Osie niehamowane BPW są produkowane przy zachowaniu identycznych standardów jakościowych jak osie hamowane. Nadaje się im parametr pochylenia koła celem osiągnięcia jak najniższego zużycia opon. Elementy osi są pokryte powłoką antykorozyjną KTLZn. W przypadku osi z korpusem drążonym nadawany jest parametr zbieżności który gwarantuje znaczące polepszenie się własności jezdnych na drodze.