Osie skrętne

Skręcając obniżać koszty eksploatacji

Osie skrętne BPW GSLA / GSLL  mogą być zastosowane w pojazdach z osiami o skręcie wymuszonym lub też nadążnym. Oś GSL to oś o skręcie wymuszonym, gdzie w sposób znaczący zredukowane są siły skrętu. Dzięki konstrukcji tych osi możliwe są duże kąty skrętu.

Osie nadążne

Gdy ciągnik wprowadza pojazd ciągniony w zakręt, to siły powstające pomiędzy kołami i nawierzchnią powodują skręt kół o kąt zależny od promienia skrętu.

BPW zaleca stosowanie blokady skrętu kół dla prędkości powyżej 40 km/h. W przypadku jazdy do tyłu (cofania) możliwość skrętu kół osi nadążnej musi być blokowana.

Wykonanie GSLA / GS(H)LL
Wykonanie GSLA / GS(H)LL

Osie ze skrętem wymuszonym

Sterowanie hydrauliczne

Podczas skrętu ciągnika odpowiednio do promienia skrętu przemieszcza się siłownik zabudowany pomiędzy ciągnikiem i pojazdem ciągnionym. Olej wyparty z przestrzeni roboczej siłownika steruje siłownikiem zamontowanym na osi sterowanej.

Sterowanie elektroniczne

W przypadku sterowania elektronicznego koła osi skrętnej są skręcane proporcjonalnie do przemieszczenia dyszla, na którym jest zamontowany specjalny potencjometr. Elektroniczny sterownik steruje hydraulicznym rozdzielaczem, który za pomocą cieczy odpowiednio skręca koła.

 

W przypadku zastosowaniu sterowania elektronicznego skrętem kół BPW zaleca ze względów bezpieczeństwa użycie osi GSLL lub GSLA.

Wykonanie GSL
Wykonanie GSL

Oś skrętna z siłownikami podwójnego działania.

Korpus osi i zwrotnice są połączone ze sobą za pomocą sworzni zwrotnic i podkładek falistych. Podczas jazdy na wprost (położenie zerowe) podkładki faliste utrzymują koła jak do jazdy na wprost dzięki temu, że ciężar pojazdu powoduje nacisk na podkładki (kształt falisty górnej i dolnej podkładki) i ograniczoną możliwość ich przemieszczenia. W tym wypadku koła pozostają we właściwej i stabilnej pozycji do jazdy na wprost. Gdy ciągnik wprowadza pojazd ciągniony w zakręt, to siły powstające pomiędzy kołami i nawierzchnią powodują skręt kół o kąt zależny od promienia skrętu (podkładki faliste przemieszczają się względem siebie). Oś skrętna sprawia, że układ jezdny pojazdu ciągnionego łatwiej skręca i precyzyjniej podąża za ciągnikiem. Także siły pomiędzy oponą i podłożem są znacząco zredukowane, powodując istotne zmniejszenie zużycia opon.

Zwrotnica w położeniu jazda na wprost
Zwrotnica w położeniu jazda na wprost

 

Zwrotnica w położeniu skrętu koła (max. do 27o zależne od parametrów technicznych pojazdu)
Zwrotnica w położeniu skrętu koła (max. do 27o zależne od parametrów technicznych pojazdu)