Osie z siłownikiem skrętu

Osie ze skrętem wymuszonym lub nadążne

Dzięki nowo opracowanemu siłownikowi o podwójnym działaniu oś typu GSLA / GSLL może być stosowana, po zmianie tylko przyłączy siłownika skrętu w hydraulicznych lub elektronicznych systemach skrętu a także jako oś nadążna. Tak szeroki zakres zastosowania przyczynia się do ograniczenia stanów magazynowych producenta pojazdu. Kompaktowa budowa umożliwia łatwy montaż na pojeździe, także przy braku miejsca.